Điều Khoản

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web của chúng tôi .Vui lòng đọc Điều khoản sử dụng này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ thông tin hiển thị trên trang TrangTaiGame.Mobi. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, nghãi là bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN

Trang web được phát triển bởi nhóm Top Group .Tất cả các trò chơi không do đội ngũ quản trị web admin sản xuất. Các trò chơi được các nhà sản xuất trò chơi phát hành. Chúng tôi chỉ sản xuất các nội dung và bài viết hữu ích giới thiệu về các trò chơi có trên Apple Store hoặc Google Play . Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các mục mua bán các vật phẩm trong game. Vui lòng liên hệ với những nhà sản xuất game khi có bất kỳ vấn đề phát sinh trong game.

Đối với những ai có thắc mắc hay yêu cầu gì về website. Hãy liên hệ với chúng tôi trước khi thực hiện một hành động nào. Nếu liên tới bản quyền, hình ảnh, nội dung vui lòng liên hệ để tháo xuống.

NỘI DUNG BÊN THỨ BA VÀ LIÊN KẾT TỚI WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Trangtaigame.mobi có thể chứa nội dung của bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác .TrangTaiGame không xác nhận, tài trợ hoặc chấp nhận trách nhiệm về bất kỳ trang web liên kết nào. Ngoài ra, Trang web liên kết không thuộc sự kiểm soát của Trangtaigame, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành về quyền riêng tư của Trang web liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn, các liên kết chứa trên Trang web liên kết hoặc bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web liên kết.

Mọi Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ

TrangTaiGame.Mobi – Trang Tải Game Của Bạn

Admin : KuBin.

Mail : [email protected]

Địa Chỉ Liên Hệ :

Chúc bạn có những khoảnh khắc giải trí thú vị !

Điều Khoản
Home » Điều Khoản