Điều Khoản

Tất cả các trò chơi không do admin sản xuất. Các trò chơi được các nhà sản xuất trò chơi phát hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các mục mua bán các vật phẩm trong game. Vui lòng liên hệ với những nhà sản xuất game.

Đối với những ai có thắc mắc hay yêu cầu gì về website. Hãy liên hệ với chúng tôi trước khi thực hiện một hành động nào. Nếu liên tới bản quyền, hình ảnh, nội dung vui lòng liên hệ để tháo xuống.

Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé! Chúc mọi người chơi game vui vẻ!